คลิปข่าว » พัฒนาน้ำวังเน่าเสีย ตื้นเขินให้เป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยว (คลิป)

พัฒนาน้ำวังเน่าเสีย ตื้นเขินให้เป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยว (คลิป)

31 พฤษภาคม 2019
799   0

 

ภายหลังจากที่ กลุ่มลำปางก้าวหน้า (Lampang Forward) โดยทีมบริหารซึ่งประกอบไปด้วย ปุณณสิน มณีนันท์ หัวหน้ากลุ่ม, อภิชัย สัชฌะไชย และ สุวัฒน์ ตรีมานะพันธ์ ได้เปิดตัวแสดงความพร้อม และขอเป็นอีกตัวเลือกในการเข้าบริหารในเทศบาลนครลำปาง โดยชูนโยบายใหญ่ในการแก้ปัญหาแม่น้ำวังเน่าเสีย และตื่นเขิน ซึ่งถือเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานหลายปี..

โดยนโยบายหลักของ กลุ่มลำปางก้าวหน้า นนี้ก็คือ โครงการ “แม่น้ำวังสายน้ำแหล่งชีวิต” ซึ่งหากไดด้เข้าไปบริหารงานในเทศบาลนครลำาง ได้กำหนดการทำงานออกเป็น 3 เฟส ประกอบด้วย เฟสที่ 1 ชุบชีวิตแม่น้ำวัง แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย ตื้นเขิน, เฟสที่ 2 การสร้าง Landscape พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และ เฟสที่ 3 สร้างแหล่งเศรษฐกิจใหม่  แหล่งท่องเที่ยว กีฬา รวมถึงกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ

*คลิกเข้าไปฟัง แกนนำกลุ่มลำปางก้าวหน้า พูดถึงนโยบายการแก้ไข และปรับปรุงแม่น้ำวัง ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง..

error: Content is protected !!