คลิปข่าว » จัดพิธีรำลึก ร.7 ทรงสงวนแหล่งถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ (คลิป)

จัดพิธีรำลึก ร.7 ทรงสงวนแหล่งถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ (คลิป)

30 พฤษภาคม 2019
389   0

กฟผ.แม่เมาะ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

(30 พ.ค.2562) ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สวนพฤกษชาติ กฟผ. แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานในพิธี โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รอง ผวจ.ลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมพิธีฯ

โดยได้จัดให้ทุกหน่วยงานวางพวงมาลาฯ แล้วเสร็จได้ร่วมกันตั้งแถวบริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ จากนั้น ประธานในพิธีได้กล่าวคำถวายราชสดุดีพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย ในส่วนของกิจการพลังงาน
ได้ทรงมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สงวนแหล่งถ่านลิกไนต์ ณ อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง และที่อื่นๆ ในประเทศไว้ให้รัฐดำเนินกิจการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2470

ดังความตอนหนึ่งในพระบรมราชโองการว่า “ฉันเห็นว่า ถึงเวลาอันสมควรที่จะดำริรวบรวมบ่อถ่านศิลาในพระราชอาณาจักรไว้สำหรับรัฐบาลทำเอง เพราะจะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองต่อไปหาน้อยไม่ เพราะฉนั้นต่อไปให้สงวนบ่อถ่านศิลาที่บ้านดอน ที่แขวงเมืองกระบี่ และที่แม่เมาะไว้สำหรับรัฐบาลตรวจทำ ถ้ามีผู้ใดมาขอประทานบัตรหรือสิทธิใดๆ ในเขตทั้งหลายที่กล่าวแล้ว จงแจ้งให้ทราบว่า เป็นที่ ๆ รัฐบาลสงวนไว้ใช้ราชการ” ถือเป็นจุดเริ่มต้นการสงวนทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของประเทศไว้ และนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของประเทศในสมัยปัจจุบัน

เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความกตัญญูกตเวทิตาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน กฟผ. แม่เมาะ ได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่าน ขนาด 2 เท่าของพระองค์จริง พระราชอิริยาบถอยู่ในท่าประทับนั่งบนพระเก้าอี้ ฉลองพระองค์ชุดลำลอง ที่แท่นประดิษฐานมีแผ่นทองเหลืองจารึกพระราชหัตถเลขาของพระองค์ที่ทรงให้สงวนถ่านหินลิกไนต์ติดตั้งอยู่ ส่วนด้านหลังติดตั้งแผ่นทองเหลืองคำจารึกเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ประดิษฐานในสวนพฤกษชาติ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ. ลำปาง

ซึ่งการนี้ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พุทธศักราช 2539 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไปได้เคารพสักการะ ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมเป็นประจำทุกปีในวันที่ 30 พฤษภาคม อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคต..

error: Content is protected !!