ฅนเมืองเหนือ รีวิว » มหัศจรรย์ล้านนาที่ลำพูน พิธีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัยฯ (คลิป)

มหัศจรรย์ล้านนาที่ลำพูน พิธีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัยฯ (คลิป)

29 พฤษภาคม 2019
1568   0

ด้วยพลังแห่งศรัทธา จนกลายมาเป็นความร่วมมือของชาวจังหวัดลำพูน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานลำปาง) เทศบาลเมืองลำพูน สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร นำมาสู่มหัศจรรย์ที่ 8 หนึ่งใน 10 มหัศจรรย์ล้านนาที่หละปูน กับ งานสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองลำพูนมากว่าหนึ่งพันปี…

ทุก ๆ ปี จะมีการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่อันเกิดจากศรัทธาของพี่น้องชาวลำพูน ที่ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณกาล โดยจะจัดในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เหนือ หรือที่ชาวเหนือเรียกว่าวันแปดเป็ง สำหรับในปี 2562 นี้ ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา..

ว่ากันว่า ใครมีโอกาสได้ไปร่วมงานสรงน้ำพระบรมธาตุปีนี้ มีกิจกรรมที่ควรทำให้ครบ เพื่อมีความสุขกับการได้ชื่อเป็นข้ารักษา เคารพ ศรัทธา ต่อองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย ซึ่งจัดขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้น

กิจกรรมแรก ในวันที่ 12 พฤษภาคม การฟ้อนต้อนรับขบวนแห่น้ำสรงพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่ 10 จากอำเภอสารภี ผ่านถนนต้นยาง ถึงวัดพระธาตุหริภุญชัย ท่ามกลางพุทธศาสนชิกชนที่มาต้อนรับขบวนโปรยดอกไม้ และมีช่างฟ้อนต้อนรับ

กิจกรรมที่สอง การอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากดอยขะม้อ ด้วยการส่งต่อกระบอกไม้ไผ่ใส่น้ำ จำนวน 108 กระบอก จากบันไดขั้นที่ 1,749 ส่งต่อจนมาถึงด้านล่าง ก่อนจะประกอบพิธีสมโภช

 

กิจกรรมต่อมาคือ ขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน และน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์จาก 8 อำเภอของจังหวัดพูน ที่นำมาร่วมสรงน้ำด้วย ประกอบด้วย น้ำทิพย์ดอยขะม้อ อ.เมืองลำพูน น้ำทิพย์พระพุทธบาทสามยอด อ.บ้านโฮ่ง น้ำทิพย์พระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ , น้ำทิพย์ดอยจำปาข่า อ.แม่ทา , น้ำทิพย์พระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง , น้ำทิพย์ดอยห้างบาตร อ.บ้านธิ , น้ำทิพย์ดอยกวางคำ อ.ทุ่งหัวช้าง และน้ำทิพย์วัดบ้านดงหลวง อ. เวียงหนองล่อง

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 มีการจัดขบวนแห่น้ำสรงพระราชทานของ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งบรรจุอยู่ในคนโททองคำแท้ หนัก 80 บาท ประดิษฐานบนราชรถที่สร้างด้วยไม้สักทอง พร้อมขบวนแห่น้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์จาก 8 อำเภอ โดยขบวนได้เคลื่อนเข้ามายังบริเวณหน้าพระบรมธาตุหริภุญชัยอย่างสวยงาม จากนั้นได้ประกอบพิธีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ท่ามกลางพุทธศาสนาชิกที่เต็มไปด้วยแรงศรัทธาที่หลั่งไหลมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก…

error: Content is protected !!