ข่าวประชาสัมพันธ์ » อบจ.ลำปาง ใจป้ำให้ใช้อินเตอร์เนตฟรี..ที่หนองกระทิง

อบจ.ลำปาง ใจป้ำให้ใช้อินเตอร์เนตฟรี..ที่หนองกระทิง

11 เมษายน 2019
647   0

ยุคนี้มันต้องไว-ไฟ.. อบจ.ลำปาง บริการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไว้บริการชาวลำปางที่ไปออกกำลังและพักผ่อนหย่อนใจบริเวณ สวนสาธารณะหนองกระทิง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสะท้อนปัญหาและความคิดเห็นประชาชน

นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ดำเนินการ เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง กับ สวนสาธารณะหนองกระทิง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง พร้อมติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่สวนสาธารณะหนองกระทิงตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายใต้แนวคิด “ลำปาง ปลายทางฝัน”

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน “Amazing Thailand Tourism Year 2018” การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการสวนสาธารณะหนองกระทิง ประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัด รวมถึงสามารถใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง

สวนสาธารณะหนองกระทิงซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบเพื่อให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการสวนสาธารณะหนองกระทิง และได้จัดให้มีศูนย์บริการประชาชน ณ อาคารประชาสัมพันธ์สวนสาธารณะหนองกระทิง เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลในเรื่องการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง การรับฟังความคิดเห็น การแจ้งเรื่องร้องเรียน และการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่ประชาชน

จึงได้จัดทำโครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงดังกล่าวเพื่อนำระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สายมาใช้งานในด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย

ซึ่งตอนนี้ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 2 จุด คือ บริเวณลานกระทิง และบริเวณจุดที่จอดรถ ประชาชนที่เข้าไปใช้บริการในบริเวณสวนสาธารณะหนองกระทิง สามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียนตามฟอร์มที่ อบจ.ลำปาง กำหนดจึงสามารถล็อคอินเข้าใช้งานได้..

error: Content is protected !!