คลิปข่าว » รู้ยัง..สงกรานต์ลำปางปีนี้ “ไม่ได้ห้ามดื่ม” (คลิป)

รู้ยัง..สงกรานต์ลำปางปีนี้ “ไม่ได้ห้ามดื่ม” (คลิป)

2 เมษายน 2019
791   0

ประเพณีปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง ปีนี้ จังหวัดลำปางย้ำ “ไม่ได้ห้ามดื่ม” พร้อมจัดโซนนิ่ง “ ถนนทิพย์ช้าง – ถนนบ้านเชียงราย” ยังตั้งซุ้ม สนุกสนานได้..แต่ต้องอยู่ในขอบเขต และผู้จำหน่ายต้องมีใบอนุญาต..

กรณีมีข่าวว่าจังหวัดลำปางได้มีมาตรการห้ามตั้งซุ้มจำหน่าย- ดื่ม แอลกอฮอล์ ในเทศกาลสงกรานต์ หรืองานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง บนถนน 4 สายคือ ถนนทิพย์ช้าง ถนนบ้านเชียงราย, ถนนไปรษณีย์ และถนนบุญวาทย์วันที่ 12-13 เมษายน ที่จะถึงนี้

นายสุรพล บุรินทร์ทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการชุดขับเคลื่อนถนนปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ปี 2562 เปิดเผยหลังการประชุม เป็นการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนหรือกระทบสิทธิ์ เสรีภาพ แต่เราห่วงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวม เพื่อนำมาเป็นข้อมูลสำหรับโครงการฯ นี้ในปีต่อไป

ซึ่งในปีนี้ได้ข้อสรุปคือ จะมีการห้ามจำหน่ายสุราบนทางเท้าและในถนนทั้ง 4 สาย คือ ถนนทิพย์ช้าง ถนนเชียงราย ถนนไปรษณีย์และถนนบุญวาทย์ และจะห้ามตั้งโต๊ะหรือซุ้มบนถนนบุญวาทย์ ถนนไปรษณีย์ แต่ให้รถยนต์และมอเตอร์ไซค์ วิ่งผ่านได้ ทั้งสองสาย สำหรับถนนอีก 2 สายคือ ถนนทิพย์ช้าง และถนนบ้านเชียงราย จะปิดถนนตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 19.00 น. (จะมีขบวนสงกรานต์ผ่านด้วย)

โดยจะจัดเป็นโซนนิ่งให้ประชาชนที่มาเล่นสงกรานต์สามารถตั้งซุ้ม ตามแบบอย่างประเพณีที่เคยทำกันมาได้ ยังสามารถดื่มกินได้ตามปกติ เพียงแต่ห้ามจำหน่ายสุราบนทางเท้าบนถนน โดยร้านค้าหรือผู้จำหน่ายสุรา จะต้องมีใบอนุญาตและตามเวลาที่กฏหมายกำหนดเท่านั้น  และจะห้ามรถยนต์และ จยย. วิ่งผ่าน ตามเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับคนที่เดินและใช้ถนนอยู่ ซึ่งถนนทั้ง 2 สายนี้ในปีต่อไปทางจังหวัดจะพิจารณาสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม ให้มากขึ้น เช่น อาจจะทำอุโมงค์น้ำ สนับสนุนน้ำเล่นสงกรานต์ ฯลฯ

ขอให้พี่น้องประชาชนคนลำปางเราทุกคนทุกภาคส่วน ได้ช่วยกันสนับสนุน การรณรงค์เรื่อง “ขับเคลื่อนถนนปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ปี 2562” ครั้งนี้ด้วย เพราะการเล่นสงกรานต์ทุกคนไม่จำเป็นต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้นคนที่ดื่มก็ควรต้องเคารพในสิทธิ์ ของคนที่อยากมาเที่ยวสงกรานต์อย่างสนุกสนาน ตามประเพณีของเราชาวเหนือที่ผ่านมาด้วย เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ของคนลำปางเรา คงความยิ่งใหญ่มีวัฒนธรรมการเล่นที่ดีงาม เป็นที่น่าสนใจของพี่น้องประชาชนทั่วไป ทั้งคนไทยและต่างชาติ ได้มาเที่ยวอย่างมีความสุขเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น..

error: Content is protected !!