ข่าวการศึกษา » โครงการ TEDET ประจำปี 2561 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!

โครงการ TEDET ประจำปี 2561 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!

17 มิถุนายน 2018
1959   0

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปิดรับสมัครสอบโครงการ TEDET ประจำปี 2561

นักเรียนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และสมัครได้ที่ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 20 กรกฏาคม 2561

รับสมัครนักเรียนชั้น ป.2 – ม.3 เข้าร่วมประเมินตนเองในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 กรกฎาคม 2561                              วันสอบประเมินวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561
ระดับประถมศึกษา เวลา 08.30 – 12.00 น.
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 13.00 – 16.30 น.

ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หรือดาวน์โหลดที่ http://tedet.ac.th

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่รับสมัครและเป็นสนามสอบได้ที่
http://tedet.ac.th

นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ที่สนามสอบ TEDET ทั่วประเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tedet.ac.th

error: Content is protected !!