ข่าวเด่น » ความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

20 มีนาคม 2019
599   0

บริษัท บุญทัต ทรานสปอร์ท จำกัด ให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพการให้การบริการ โดยยินดีและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสนับสนุนให้บริการขนส่งมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด จึงได้กำหนดเป็นนโยบาย และเป็นเป้าหมายด้านคุณภาพและการบริการ โดยให้พนักงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ สนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อม สถานที่ทำงาน รวมทั้งให้มีการใช้ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ปลอดภัยและเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยของทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า


มีการจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและปลอดภัย ตรงตามมาตราฐานสากล ISO9001:2008

บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในทุกกระบวนการ พร้อมกับตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประสบการณ์กว่า 20 ปี ในกิจการขนส่งสินค้า และการที่บริษัทฯ ที่ได้รับความใว้วางใจจากลูกค้าให้เป็นผู้รับผิดชอบในการขนส่งสินค้า จะเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับการบริการ ให้ดียิ่งขึ้น

5 สถานีบริการ

ให้บริการรับ-ส่งสินค้าและกระจายสินค้า สินค้าย่อยทุกประเภท และให้บริการแบบเหมาเที่ยว โดยมีพื้นที่ให้บริการ ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และภาคเหนือ ซึ่ง มีสถานีบริการอยู่ 5 แห่ง คือ: กรุงเทพฯ(หลักสี่), ขนส่ง3 พุทธมณฑลสาย2, ลำปาง, เชียงใหม่, เชียงราย

สินค้าย่อยเบ็ดเตล็ด
ให้บริการส่งสินค้าจากกรุงเทพฯ ถึงลำปาง, เชียงใหม่, เชียงราย ด้วยรถตู้บรรทุกโดยให้บริการทุกวัน (ไป-กลับ)

เหมาเที่ยว
ให้บริการขนส่งเหมาคันทั่วประเทศ ด้วยรถปิคอัพตู้บรรทุก, รถ 6 ล้อ, รถ 10 ล้อ, และเทรลเลอร์ 20 ฟุต และ 40 ฟุต

โกดังให้เช่า
ให้บริการรับฝากสินค้า รายวัน-รายเดือน

รับสมัครตัวแทนจัดส่งสินค้าในจังหวัดลำปาง

1. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกปฏิบัติการ

ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านการขนส่ง จะพิจจารณาเป็นพิเศษ

2. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชี
เพศ หญิง
วุฒิขั้นต่ำ ปวส.สาขาการบัญชี
มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป

3. พนักงานซ่อมบำรุง
เพศ ชาย
วุฒิ ปวส.ขึ้นไป

ติดต่อสอบถามได้ที่: แผนกบุคคล 185/16 หมู่3 ซอยแจ้งวัฒนะ1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 02-9735455

error: Content is protected !!