คลิปข่าว » ช้างศูนย์อนุรักษ์ฯ ล้อมวงกินสะโตก “วันช้างไทย” (คลิป)

ช้างศูนย์อนุรักษ์ฯ ล้อมวงกินสะโตก “วันช้างไทย” (คลิป)

13 มีนาคม 2019
839   0

ช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยฯ จังหวัดลำปาง ทำพิธีฮ้องขวัญช้าง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคลแก่ช้าง รวมถึงควาญช้างผู้ดูแลช้าง และยังเป็นวันที่มอบความสุขให้กับช้าง ด้วยการจัดสะโตกผลหลากหลายชนิด ให้ช้างได้ล้อมวงกินกันได้อย่างอิ่มหนำสำราญ เนื่องในวันช้างไทยประจำปี 2562 

(13 มีนาคม 2562)  ผู้สื่อข่าว “ฅนเมืองเหนือออนไลน์” รายงานว่า ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ได้จัดงาน “วันช้างไทย” ประจำปี 25562 ขึ้น โดยถือว่าเป็นวันหยุดพักผ่อนของเหล่าบรรดาช้างภายในศูนย์ฯ และได้งดกิจกรรมการแสดงทั้งหมด เพื่อให้ช้างในศูนย์ฯ ได้ร่วมพิธีทำบุญกันตั้งแต่เช้าตรู่

ซึ่งการจัดงาน “วันช้างไทย” ในปีนี้ได้จัดพิธีตักบาตร และพิธีฮ้องขวัญช้าง ตามแบบประเพณีล้านนา เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ช้าง ควาญช้างผู้ดูแลช้าง นอกจากนี้ยังได้มีการจัดเลี้ยงผลไม้หลากหลายชนิดบนสะโตกช้างยักษ์ ที่ทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยฯ หน่วยภาครัฐเอกชนรวมทั้งประชาชนนักท่องเที่ยว ที่ได้นำผลไม้มาจัดเรียงบนสะโตกเพื่อให้ช้างได้เลือกกินอย่างเต็มที่  ซึ่งควาญช้างนำช้าง กว่า 60 เชือก เข้าร่วมงาน โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน

สำหรับการจัดงานวันช้างไทย สืยบเนื่องจาก ช้างไทย เป็นสัตว์ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน เป็นสัตว์ที่มักใช้ประกอบงานจารีตประเพณี อันดีงามของไทย ทั้งเคยปรากฏอยู่บนธงชาติไทย ในสมัย ร.2 จนถึง ร.6 รวมทั้งใช้ประกอบพิธีการสำคัญของ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นสัตว์ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มีพลังมหาศาลอายุยืนนาน ช้างมีประโยชน์มากมายมีความสำคัญยิ่งที่จะช่วยคงไว้ ซึ่งความสมดุลย์และความหลากหลายทางชีวภาพ

การจัดงาน “วันช้างไทย” ยังมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญและรำลึกถึงบุญคุณของช้าง เพื่อรณรงค์ช่วยเหลือช้างเลี้ยงให้อยู่กับสังคมมนุษย์ได้โดยมีสวัสดิภาพที่ดี อยู่ดี กินดี และพร้อมกับอนุรักษ์ช้างป่าให้มีที่อยู่อาศัย มีแหล่งอาหาร แหล่งน้ำ อย่างอุดมสมบูรณ์ และปลอดภัย ตลอดจนเพื่อรณรงค์ปลุกใจคนไทยให้เกิดจิตสำนึกที่จะปกป้องดูแลรักษาช้าง และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับช้าง ให้คงอยู่สืบต่อไป..

error: Content is protected !!