คลิปข่าว » ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จัดพิธีสวดบังสุกุลช้างเนื่องในวันช้างไทย (คลิป)

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จัดพิธีสวดบังสุกุลช้างเนื่องในวันช้างไทย (คลิป)

12 มีนาคม 2019
753   0

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบันแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จัดกิจกรรมวันช้างไทย ระหว่าง 12-13 มีนาคม นี้ โดยทำพิธีสวดบังสุกุล อุทิศกุศลและระลึกถึงบุญคุณของช้างไทยที่มีต่อประเทศชาติ และประกวดจัดซุ้มอาหารช้างจากตำบลต่างๆ ใน อ.ห้างฉัตร

(12 มี.ค.) ผู้สื่อข่าว “ฅนเมืองเหนือออนไลน์” รายงานว่า ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ตั้งแต่เช้าวันนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันช้างไทย รวม 2 วันคือ วันที่ 12-13 มี.ค. ศกนี้ โดยที่ลานแสดงของช้างยังจัดให้มีการแสดงความสามารถของช้างตามปกติ และจะหยุดทำการแสดงในวันต่อไปคือวันที่ 13 มี.ค. ซึ่งเป็นวันช้างไทย

ในภาคเช้าได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป ทำพิธีสวดบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้กับช้างที่ล้มเสียชีวิตไปแล้ว รวมทั้งเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณาปการของช้างที่มีต่อคนไทยและประเทศชาติในแต่อดีต โดยมี นายสัตวแพทย์ ทวีโภค อังควนิช หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง สถาบันคชบางแห่งชาติฯ ลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ และมีพนักงาน เจ้าหน้าที่ของสถาบันคชบาลฯ และตัวแทนจากหน่วยงาน พร้อมชาวบ้านจากตำบลต่างๆ ใน อ.ห้างฉัตร เข้าร่วมพิธีฯ หลังพิธีสวดบังสุกุลฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นหลังช้างเพื่อประพรมน้ำมนต์ให้กับผู้ร่วมงานฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ส่วนภาคบ่ายขอวันที่ 12 มี.ค. นี้้ จะมีกิจกรรมประกวดการตกแต่งซุ้มอาหารช้าง จากตัวแทนสถาบันศึกษา และตำบลต่างๆ ได้นำกล้วย อ้อย สับปะรด และอาหารช้างมาร่วมตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ โดยหลังจากการประกวดซุ้มอาหารช้างเหล่านี้ จะถูกจัดให้นำมาเป็นอาหารให้กับช้างทุกเชือกของศูนย์ เพื่อได้ร่วมกินอาหารพร้อมหน้ากันในวันช้างไทย วันที่ 13 มีนาคม หลังเสร็จพิธีตักบาตรร่วมกับช้าง และพิธีฮ้องขวัญช้างฯ …

 

 

 

error: Content is protected !!