ข่าวการศึกษา » การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

8 มิถุนายน 2018
1231   0

 

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

 

          ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ที่บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยให้กับนักเรียนคนเก่งที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 (ระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่

 

  1. เด็กหญิงกชพร สิทธิไพศาล ม.3/14 รางวัลชมเชย
  2. นายธนัตถ์ ดอยลอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลชมเชย
  3. นางสาวรติรัตน์ ภควิวัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ได้รับรางวัลชมเชย
  4. นายณัฐชนน อินตาทิพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1 ได้รับรางวัลชมเชย
  5. นายไชยรัตน์ ชัยอาษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
  6. นางสาววาริศา อุปนันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
  7. เด็กชายพรภวิษย์ พวงเรือนแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
  8. เด็กชายภีศเดช ฉัตรบริรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14 ได้รับรางวัลเหรียญทอง และได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา) ประจำปี พ.ศ. 2561 ในเดือนมีนาคม 2562 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 

 

 

 

จาก : งานประชาสัมพันธ์  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย       

โทร 054-227603 ต่อ 4001                                                                    

E-Mail: bwspr2560@gmail.com

error: Content is protected !!