ข่าวประชาสัมพันธ์ » เทศบาลนครฯ มอบอาคารไว้ใช้ประโยชน์ในสวนสาธารณะเวียงละกอน

เทศบาลนครฯ มอบอาคารไว้ใช้ประโยชน์ในสวนสาธารณะเวียงละกอน

26 กุมภาพันธ์ 2019
876   0

เทศบาลนครลำปาง ส่งมอบอาคาร “ลานกีฬาเวียงละกอน” ในสวนสาธารณะเวียงละกอน ให้ชาวลำปางใช้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในนามผู้แทนของจังหวัดลำปางและเทศบาลนครลำปาง ส่งมอบอาคาร “ลานกีฬาเวียงละกอน” ภายในสนามกีฬาเทศบาลนครลำปาง (สวนสาธารณะเวียงละกอน) ให้แก่ชมรมนันทนาการลานกีฬาสวนสาธารณะเวียงละกอน เพื่อเปิดพื้นที่ให้ชาวลำปางได้ใช้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ตามความเหมาะสม และเป็นผู้บริหารจัดการอาคารฯโดยภาคประชาชนด้วยตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป..
error: Content is protected !!