ข่าวทั่วไป » เชิญแสดงความเห็นการปรับภูมิทัศน์ถนนดวงรัตน์

เชิญแสดงความเห็นการปรับภูมิทัศน์ถนนดวงรัตน์

16 มิถุนายน 2018
1194   0

27 มิถุนายน 2561 เชิญชวนชาวลำปางร่วมแสดงความคิดเห็นใน “โครงการปรับภูมิทัศน์ถนนดวงรัตน์”

เทศบาลนครลำปาง เตรียมเสนอรูปแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้า เกาะกลางถนน ต้นไม้ ประติมากรรมเซรามิคบนถนนดวงรัตน์ให้คงอยู่อย่างมีคุณค่า และพัฒนาซุ้มประตูเมืองเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่นครลำปาง รองรับการจัดงานขนาดใหญ่ในอนาคต

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า ถนนดวงรัตน์ เป็นเส้นทางในความรับผิดชอบของเทศบาลนครลำปาง เป็นเส้นทางที่มีประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก บริเวณสองข้างทางมีร้านค้าเชิงพาณิชย์อยู่โดยรอบ ปัจจุบันสภาพผิวจราจร เกาะกลางถนน และสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ ทรุดโทรมเปลี่ยนแปลงสภาพตามกาลเวลา ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวให้มีความสะดวกในการสัญจร เพื่อบรรเทาปัญหาความหนาแน่นในการจราจรของถนนดวงรัตน์ ให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเมือง และเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้สวยงาม

โครงการปรับภูมิทัศน์ถนนดวงรัตน์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแต้มสีแต่งเมือง ตามนโยบายจังหวัดลำปางที่ต้องการให้ตัวเมืองมีภูมิทัศน์ ที่สวยงาม สะอาด น่าอยู่ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาแวะเวียนเยี่ยมชม ถนนดวงรัตน์ ถือว่าเป็นถนนสายหนึ่งที่เป็นหน้าตาของเมืองลำปาง เป็นถนนที่มีลักษณะความกว้างถึง 50 เมตร. และความยาว 600 เมตร มีการแบ่งช่องจราจรหลักและช่องจราจรรอง ทำให้สามารถปิดกั้นถนนบางส่วนให้กลายเป็นลานกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับรองรับการจัดงานขนาดใหญ่ แทนการปิดถนนจัดงานบริเวณข่วงนคร ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรที่ติดขัด อีกทั้งยังลดปัญหาความขัดแย้งจากการจัดงานในสวนสาธารณะซึ่งรบกวนประชาชนที่มาออกกำลังกายหรือพักผ่อนอีกด้วย

เทศบาลนครลำปาง จึงขอเชิญชวนชาวลำปาง ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการดำเนิน “โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดวงรัตน์” ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง LK PARK (ข้างสวนเขลางค์ฯ)

error: Content is protected !!