ข่าวเด่น » เชิญร่วมงานใหญ่”ย้อนรอยศิลป์ภูษา เจ้าดารารัศมี” ที่ ปตท.งาว

เชิญร่วมงานใหญ่”ย้อนรอยศิลป์ภูษา เจ้าดารารัศมี” ที่ ปตท.งาว

14 กุมภาพันธ์ 2019
4172   0

 

สถานีบริการน้ำมัน ปตท.งาว ร่วมกับกลุ่มศิลปะวัฒนธรรมของล้านนา ขอเชิญร่วมงานใหญ่ “วิพิธทัศนา ล้านนาคิมหันต์ มหัศจรรย์วัฒนธรรม” ย้อนรอยตำนาน “ศิลป์ภูษา เจ้าดารารัศมี”  สัมผัสบรรยากาศของกาดหมั้วคัวเมือง ท่ามกลางบรรยากาศการแต่งกายย้อนยุคสมัย ร.5 ระหว่าง 21 – 22 มี.ค. ศกนี้ ณ บริเวณปั้ม ปตท.งาว

ผู้สื่อข่าว “ฅนเมืองเหนือออนไลน์” ได้รับแจ้งจาก คุณจักรี จันทร์ไพจิตร ผู้บริหาร หจก.ลำปางซิตี้ออยล์ เจ้าของธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ปตท.งาว (เมืองคนงาม) ว่า ปั้มน้ำมัน ปตท.งาว ร่วมกับกลุ่ม Art and Culture De Lanna ศิลปะวัฒนธรรมของล้านนา ขอเชิญเที่ยวงาน “วิพิธทัศนา ล้านนาคิมหันต์ มหัศจรรย์วัฒนธรรม ย้อนรอยตำนาน ศิลป์ภูษา เจ้าดารารัศมี” ระหว่างวันที่ 21- 22 มีนาคม 2562 เวลาตั้งแต่ 10.00 น.-22.00 น. ณ บริเวณปั้มน้ำมัน ปตท. งาว เมืองคนงาม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านดารารัศมี. ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยววิถีไทย กระตุ้นการทำกินสินค้าโอทอป และของดีเมืองงาว เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะการแต่งกายที่พระองค์ทรงผสมผสานผ้าไทยอย่างวิจิตร. บ่งบอกถึงพระอัจฉริยภาพในเรื่องการประยุกต์ใช้ผ้าอย่างยอดเยี่ยมและที่สำคัญ พระองค์พระทัยกว้างพอที่จะยอมรับวัฒนธรรมอันหลากหลายจากนานาอารยะประเทศมาประยุกต์ใช้ และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมดีๆ ให้นำไปสู่ความสวยงามทั้งกายและใจ รวมถึงด้านการท่องเที่ยวที่พัฒนาก้าวไกล เพื่อความสุขของชาว อ.งาว และชาว จ.ลำปาง

ในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ นิทรรศการย้อนยุคสมัย ร.5 ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน การจับจ่ายเลือกซื้อสินค้า อาหารในบรรยากาศของกาดหมั้วคัวงาย และกาดหมั้วคัวแลง, จำหน่ายสินค้า ผ้าทอ ผ้าถุง ผ้าพื้นเมือง ผ้าโบราณฯ, บริการนวดแผนไทย ร่วมเรียนรู้กับกิจกรรม workshop การทำผ้ามัดย้อม การทำตุง วาดภาพ และอื่นๆอีกมากมาย, ชมบรรยากาศที่สวยงามในการถ่ายภาพ ของยุค ร.5สำหรับท่านที่สนใจบันทึกภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ในานมีชุดแต่งกายในยุคของ ร.5 ให้เช่าใส่และบริการถ่ายรูปในงาน

ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป พบกับ การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ดนตรีและการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ในยุคที่เจริญรุ่งเรืองในสมัย ร.5, การแต่งกายในยุค ร.5, การเดินแบบ ยุค ร.5 งานหัตถกรรม กาดหมั้ว การจำหน่ายสินค้า กิจกรรม workshop
*ขอเชิญชวนผู้ร่วมงานแต่งกายยุค ร.5 หรือสวยงาม* มีรางวัลสำหรับผู้แต่งกายสวยงามในยุค ร.5 ที่มาร่วมงาน

คอนเซ็ปต์ของงาน ซึ่งเน้นย้อนรอยตำนานศิลป์ภูษา เจ้าดารารัศมี โดยผู้จัดได้ดึงเอาศิลปะการแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม รวมถึงเครื่องประดับ ตามแบบอย่างของเจ้าดารารัศมี ให้ย้อนอดีตมาอยู่ในงานดังกล่าว โดยผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสถึงกลิ่นอายของอดีตในสมัยรัชกาลที่ 5 อย่างเต็มอิ่ม ภายใต้บรรยากาศที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามในบริเวณปั้มน้ำมัน ปตท.งาว (เมืองคนงาม)

 สำหรับประวัติของ “พระราชชายา เจ้าดารารัศมี”  เป็นธิดาของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ กับเจ้าแม่ทิพเกสร พระองค์ได้เข้าเฝ้าถวายตัวรับราชการฝ่ายในเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ พ.. 2429 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ทรงมีพระราชธิดา พระองค์ พระนามว่า พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าวิมลนาคนพีสี สิ้นพระชนม์เมื่อพระชันษาได้ ขวบเศษ พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น พระราชชายาเมื่อปี พ.. 2451

ภายหลังจากรัชกาลที่ ทรงเสด็จสวรรคต ทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่เสด็จกลับมาประทับยังนครเชียงใหม่ ใน พ.. 2457 พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการ ที่ยังคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ทั้งในด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมฟื้นฟูงานศิลปหัตถกรรมต่่างๆ เช่น นาฏศิลป์ หัตถกรรม วรรณกรรม ทนุบำรุงพระศาสนา ปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆ  อุปถัมภ์การศึกษาและส่งเสริมการเกษตรกรรม พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ทรงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการประสานความสัมพันธ์ระหว่างหัวเมืองเหนือกับสยามให้เป็นปึกแผ่นเดียวกันอย่างมั่นคงตราบทุกวันนี้

เมื่อครั้งที่ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ เสด็จกลับจากประพาสยุโรป พ.. 2440 โปรดฯ ให้มีการแก้ไขวัฒนธรรมการแต่งกายในราชสำนักสยามอย่างเป็น การใหญ่” ทั้งฝ่ายในและฝ่ายหน้า โดยนำแบบการแต่งกายของชาวตะวันตกมาผสมผสานกับแบบการแต่งกายตามประเพณีเดิม โปรดให้สตรีเปลี่ยนการไว้ทรงผมดอกกระทุ่มจอนยาวมาไว้ผมยาวแล้วดัดแบบฝรั่ง เพื่อให้เหมาะสำหรับ การเข้าสมาคมแบบฝรั่ง” เป็นการปรับปรุงตามประเพณีนิยมของชาวตะวันตกเป็นครั้งแรก..

error: Content is protected !!